Zpět na titulní stránku
První seznámení

Území rozlehlého rakovického katastru patří k nejvýchodnější části Blatenské vrchoviny, k níž na severu přiléhá vyšší plošina Březnická a na východě plošina Zvíkovská. Všechny tyto oblasti jsou součástí Středočeské pahorkatiny. Z mělkého čimelicko-rakovického údolí vystupuje na jihu do vyšších výšek pásmo Chlumu (520 m) a Hradu u Bud (574 m) a na severu Jezvinec (541 m). Vodopisně náleží rakovická oblast k povodí řeky Otavy. Vody odtud odvádí Rakovický potok, protékající soustavou čtyř Pilských rybníků přes Rakovice, který se pod Čimelicemi vlévá do Skalice a s ní po spojení s Lomnicí do Otavy. Úrodností půdy patří Rakovická oblast k nejúrodnějším v celém okrese Písek.

Krajina kolem Rakovic
Krajina kolem Rakovic

Rakovice jsou historicky propojeny především s Čimelicemi, dále pak s Mirovicemi, Miroticemi a pochopitelně s Orlíkem.

Rakovice jsou členem Dobrovolného svazku obcí severního Písecka.


Titulní strana
První seznámení
Na začátku dějin
Držitelé Rakovic do r. 1714
  Desatero Vratislava z Mitrovic
Držitelé Rakovic 1714 - 1848
  Války a pověsti
Historie 1848 - 1945
  Fotografie z roku 1945
Informace pro turisty
Bližší informace poskytne:
Obecní úřad Rakovice
Rakovice č.119
398 04 p.Čimelice
tel.: 382 228 332
e-mail: ou.rakovice@c-box.cz


Aktuality z OÚ

Úřední deska obce
Města a obce onlinewebmaster:  Ing. Alena Chaloupková,   umístěno na portálu Města a obce online